สปริงเกอร์

รหัสสินค้า 30063

ชื่อ : สปริงเกอร์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
สปริงเกอร์
เป็นหัวสำหรับรดน้ำพืชในไร่/ใช้งานในสวนในไร่ สามารถรดน้ำได้ในวงกว้าง ประหยัดน้ำ

หมวดหมู่ : สปริงเกอร์
จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 379 คน
สปริงเกอร์/sprinkler  
  • MODEL 435 TOPAZ สามารถปรับทิศทางได้ ขนาดนมหนู 4 มม.เกลียว 1/2'M แรงดัน ต่ำสุด 1 บาร์ สูงสุด 5 บาร์ รัศมีของน้ำ ต่ำสุด 11 สูงสุด 15 
  • MODEL 427 สามารถปรับทิศทางได้ตัวเป็นพลาสติก ขนาดนมหนู 4 มม. เกลียว 1/2''M แรงดัน ต่ำสุด 1 บาร์ สูงสุด 5 บาร์ รัศมีของน้ำ ต่ำสุด 10 สูงสุด 13
  • MODEL 421-WP สามารถหมุนรอบตัว ตัวเป็นทองเหลือง ขนาดนมหนู 4 มม. เกลียว 1/2''M แรงดัน ต่ำสุด 1 บาร์ สูงสุด 4 บาร์ รัศมีของน้ำ ต่ำสุด 12 สูงสุด 14
  • MODEL 423-P สามารถปรับทิศทางได้ ตัวเป็นทองเหลือง ขนาดนมหนู 4 มม. เกลียว 1/2''M แรงดัน ต่ำสุด 3 บาร์ สูงสุด 5 บาร์ รัศมี ของน้ำ ต่ำสุด 12 สูงสุด 14
  • MODEL 5022 ใช้งานในสวนในไร่ ตัวเป็นพลาสติก ขนาดนมหนู 4x3 มม. เกลียว 1/2''M แรงดัน ต่ำสุด 3 บาร์ สูงสุด 5 บาร์ รัศมีของน้ำต่ำสุด 11 สูงสุด 13
  • MODEL 5024 ใช้งานในสวนในไร่ ตัวเป็นพลาสติก ขนาดนมหนู 4 มม. เกลียว 1/2''M แรงดันบาร์ต่ำสุด 3 สูงสุด 5 บาร์ รัศมีของน้ำ ต่ำสุด 10 สูงสุด 11
  • MODEL 5035 ใช้งานในสวนในไร่ ตัวเป็นพลาสติก ขนาดนมหนู 7x3 เกลียว 3/4''M แรงดันต่ำสุด 3 สูงสุด 6 บาร์ รัศมีของน้ำ ต่ำสุด 17 สูงสุด 18
  • MODEL 6022 MEASTRO หมุนได้รอบตัวปรับฉีดน้ำขึ้นลงได้ ขนาดนมหนู 4 มม. เกลียว 1/2''M แรงดันน้ำ 2 บาร์ สูงสุด 5 บาร์ รัศมีของน้ำ ต่ำสุด 13 สูงสุด 14